72 2021/12/30 02:51:22
Dịch vụ thiết kế fanpage bán hàng trên facebook và xây dựng chiến dịch quảng cáo tiếp cận
1 900 K
0

Dịch vụ thiết kế Fanpage:

(Page bán hàng trên Facebook)

@Khởi tạo fanpage

@Biên soạn ảnh banner

@Biên soạn ảnh avatar

@Tạo tên người dùng/tên fanpage

@Mời thích 50 like đầu tiên

@Biên soạn 05 bài viết đầu tiên

@Khởi tạo chiến dịch quảng cáo tiếp cận

@Bao gồm: 1400K quảng cáo Ads tiếp cận tuần đầu tiên (Mỗi ngày 200K, liên tục 7 ngày hoặc 100K liên tục 14 ngày)

 

#Tuỳ chọn mở rộng Ngân sách quảng cáo FB Ads

(Khách hàng tự thanh toán trực tiếp cho nhà cung ứng dịch vụ Facebook hoặc chịu phí 5% để thanh toán trung gian)

@ Gói 1: 100K/ngày

@ Gói 2: 200K/ngày

@ Gói 3: Option

1

Contact Us

 • E-PAGE2
  1 900 K
  Dịch vụ thiết kế fanpage bán hàng trên facebook và xây dựng chiến dịch quảng cáo tiếp cận
 • E-PAGE1
  1 200 K
  Dịch vụ thiết kế fanpage bán hàng trên facebook và xây dựng chiến dịch quảng cáo tiếp cận
 • E-PAGE
  500 K
  Dịch vụ thiết kế fanpage bán hàng trên facebook và xây dựng chiến dịch quảng cáo tiếp cận